Brisk tilbyr en rekke tjenester.

Felles for alle, er at de i en eller annen form inneholder arbeidsretting. Det som er viktig for oss, er at du blir møtt på en skikkelig måte og at det skapes trygghet og gode rammer for avklaring og læring. Det er NAV som søker inn til våre tjenester.

For nærmere informasjon om våre tilbud, kan du kontakte følgende personer:
Kurs: Kjell Rørstad (tlf: 924 27 043)
Avklaring: Trine Elisabeth Hofseth Helgå (tlf: 930 42 005)
Arbeidsforberedende trening: Gitte Myklebust (tlf: 959 90 838)

BRISK Kompetansesenter AS skal bidra til at personer som står utenfor arbeidslivet, eller står i fare for å falle ut av arbeidslivet, primært kommer i eller opprettholder arbeid.

Utviklet av Digi Publishing AS