Brisk er en moderne og mangfoldig kvalifiseringsbedrift med 110 ansatte sentralt beliggende på Moa i Ålesund. Vi er ISO sertifisert NS-EN 9001-2015 og NS–EN 22000. Vår målsetting er å levere gode tjenester innen avklaring, kvalifisering og formidling av arbeidssøkere. Vi gjennomfører ulike kurs, leveranser i hht introprogrammet, og kvalifiseringer for over 750 personer hvert år. NAV er vår største kunde. I tillegg til et utstrakt samarbeid med næringslivet på Sunnmøre, har vi egne profesjonelle produksjonsavdelinger som leverer ulike varer og tjenester til bedriftsmarkedet.

BRISK Kompetansesenter AS skal bidra til at personer som står utenfor arbeidslivet, eller står i fare for å falle ut av arbeidslivet, primært kommer i eller opprettholder arbeid.

Utviklet av Digi Publishing AS