Kontaktinformasjon

Hovednummer: 70 15 85 00

Fakturaadresse: invoice@brisk.no

Postadresse:  Postboks 7664 Spjelkavik, 6022 Ålesund

Besøksadresse: Breivikveien 5, 6018 Ålesund

Daglig leder: Frode Vestad / 971 66 880
Avdelingssjef Arbeid og inkludering Heming Sand / 970 85 320
Personal- og kvalitetssjef Bente Hole Vik / 488 43 436
Økonomisjef Hilde Nøring / 951 31 126
Markedssjef Morten Fjelddahl-Jacobsen / 41687196

BRISK Kompetansesenter AS skal bidra til at personer som står utenfor arbeidslivet, eller står i fare for å falle ut av arbeidslivet, primært kommer i eller opprettholder arbeid.

Utviklet av Digi Publishing AS