Brisk leverer tiltaket I UNG til Møre og Romsdal fylkeskommune, dette er et tilbud for ungdom mellom 16 og 21 år som har sluttet eller ikke startet på videregående opplæring av ulike årsaker. Målet med I UNG er at det skal motivere ungdommene og gi dem bedre forutsetning for å gjennomføre videregående skole og/eller skaffe seg arbeid. Gjennom individuell oppfølging fra kompetente voksne, fellesskap med andre ungdommer og tilrettelegging for praksis i ulike yrker, skal I UNG bidra til oppbygging av den unges motivasjon og mestringsevne

Hvis du vil lese mer om dette, kan du åpne denne: IUng brosjyre

Ønsker du mer informasjon, kontakt Kristin Wiig Sandnes på tlf. 920 60 343.

BRISK Kompetansesenter AS skal bidra til at personer som står utenfor arbeidslivet, eller står i fare for å falle ut av arbeidslivet, primært kommer i eller opprettholder arbeid.

Utviklet av Digi Publishing AS