Besøksadresse:

Breivikveien 5 / 6018 Ålesund

Telefon:

+(47) 701 58 500

Epost

firmapost@brisk.no

Søk barnehageplass


Barnehagens overordnede målsetting:

Gi barna trygge omgivelser for å utvikle egen identitet. Barnehagen skal være en arena preget av respekt, toleranse og aksept.

Visjon: Sammen om nye muligheter

Verdigrunnlag: Brobygger, respekt, inkluderende, solid, kvalitet.


Kontaktinformasjon:
Avdelingsleder: 469 45 502 E-post: iren@brisk.no
Styrer/ Troll: 468 40 252:  E-post: roselle@brisk.no
Smurf:  948 84 876                

Litt om Brisk barnehage:

Brisk barnehage er en to-avdelings barnehage, med til sammen 36 barn. 24 barn på Smurf, i alderen 3-6 år, og 12 barn på Troll, i alderen 1-3 år. Vi er åpen mandag til fredag kl. 07.00-17.00. Vi ligger lett tilgjengelig på moa, og har fine turområder i nærmiljøet.

I barnehagen jobber det flotte og engasjerte voksne, som legger stor vekt på trivsel, god omsorg og det å være i aktivitet sammen med barna. Humor, glede og en god latter lar vi aldri gå fra oss, vi har god trivsel både blant barn, foreldre og ansatte.

Vi er en del av Brisk Kompetansesenter, noe som betyr at vi er en arbeids- og inkluderingsbarnehage. Dette betyr at vi har deltakere som er på arbeidstrening hos oss, i tillegg til at vi har lærling. På denne måten har barna flere voksenpersoner å støtte seg på – et ekstra fang og en ekstra armkrok kommer alltid godt med.BRISK Kompetansesenter AS skal bidra til at personer som står utenfor arbeidslivet, eller står i fare for å falle ut av arbeidslivet, primært kommer i eller opprettholder arbeid.

Utviklet av Digi Publishing AS